Your delivery experts

Tolyatti

Center for customer service

Yaroslavskaya St., 12-105
445009, Samara region, Tolyatti

ph. +7 (800) 234 45 95
+7 (8482) 55 58 53
custserv@dpd.ru